Älvdalen | Östermyckeläng | Industrivägen 4 A+B

Östermyckeläng 47:47

På Industrivägen i Älvdalen hittar du 2 lokaler på 875 och 570 kvm med tillhörande Carportar. Lokalerna Hyrs av Maserfrakt Anläggning AB, Faltech AB, Älvdalens Kommun, Norra Dalarnas Fastighets AB och Älvdalens Vatten och Avfall AB.